Demineralizace

Regenerací iontoměničů se zabýváme od počátků činnosti firmy. Jedná se o chemický proces, při kterém dochází k opačné sorpci iontů než při pracovním cyklu. Ionty, původně navázané na měnič, odcházejí spolu s regeneračním procesem. Regeneraci pryskyřic do námi dodaných zařízení typu DOWEX MARATHON provádíme výměnným způsobem tak, že požadované množství určené k regeneraci vracíme zákazníkovi obratem z našich zásob. Ostatní typy měničů regenerujeme na objednávku. Protože kvalita vstupní vody výrazně ovlivňuje kapacitu iontoměniče a tím i náklady na výrobu demineralizované vody, nabízíme posouzení a případnou montáž filtračních jednotek určených pro úpravu vstupního média. Demineralizací rozumíme odstranění veškerých minerálních součástí vody, tedy i SiO2 a CO2. Kvalita demineralizované vody je závislá na výskytu závadných iontů, které ovlivňují její elektrickou vodivost (mS). Dodací lhůty našich zařízení jsou max. 3 týdny. U všech dodávek je součástí nabídky náhradní patrona.

Demineralizační stanice

Demineralizační stanice nabízíme v různých provedeních a objemech. Součástí nabízených zařízení je dvoustavový indikátor vodivosti, předfiltr, výstupní filtr a případně redukční ventil. Indikátor vodivosti je vybaven dvoubarevnou LED diodou, která signalizuje dosažení požadované vodivosti upravené vody. Hranice přepnutí je nastavena podle požadavku zákazníka. Alternativně je možné osadit zařízení konduktometrem. Demineralizační DEVON 3 je provedena v netlakové nádobě z PE. Lze ji doporučit do provozů se spotřebou do 300 l měsíčně. Demineralizační stanice DEVON 20 je provedena v nerezové nádobě o obsahu 18 litrů. Odolává přetlaku 0,5 MPa, takže ji lze v kombinaci s redukčním ventilem připojit přímo na tlakový zdroj pitné vody. Na dalším obrázku jsou zobrazeny nádoby z laminovaného polyetylénu a jsou dodávány v objemech od 10 do 650 litrů. Provedení patron, objem, způsoby předúpravy vstupní vody a způsob připojení doporučujeme na základě posouzení požadavků zákazníka.

 

Poloautomatické zařízení DEVON

Jedná se o demineralizační stanici s plnými kolonami. Ionexové náplně jsou typu DOWEX MARATHON. Stanice je ovládána pneumatickými membránovými ventily a řízena elektronickým ovládáním. Vstupní voda je upravována podle potřeby filtrem. Provoz stanice je řešen tak, že po dosažení stanovené vodivosti dojde k odstavení zařízení (akustický, optický signál). Regenerace je spouštěna ručně, její průběh je řízen a ukončen automaticky. Pro zahájení regenerace je třeba zajistit minimální objem upravené vody a regenerantů. Doba regenerace je přibližně 80 minut.

 

Reverzní osmózy

Reverzní osmóza pracuje na principu polopropustné membrány. Voda pod tlakem prochází přes membránu, ve které jsou póry o velikosti 0,0001 mikrometru. Membrána propustí jen molekuly vody a od ní odděluje veškeré větší znečisťující látky. Reverzní osmózou lze tedy odstranit bakterie, chlor, chloridy, dusičnany, herbicidy, pesticidy a jiné organické látky z 93% až 98%.