Odstranění železa a manganu

Častým problémem zejména u vrtaných studní bývá vyšší obsah železa a manganu, což se projevuje zvýšeným zabarvením vody – rezavým zákalem a po určité době odstátí nebo ohřevu vody i hnědým sedimentem. Vodu doprovázejí často různé zápachy spojené i s výskytem určitých bakterií. Takováto voda letitým používáním vytváří měkké úsady na stěnách potrubí (i na plastovém), znemožňuje praní prádla, i další technické využití vody. Mangan a jeho sloučeniny se projevují „mastnými“ skvrnami na povrchu vody, voda i zapáchá.

Odstranění železa a manganu se provádí průtokem vody přes filtr se specielními oxidačními písky. Zde se železo a mangan vysráží do kalů a po částečném zaplnění filtrační náplně se musí provést regenerace. U našich filtrů se tyto regenerační procesy provádějí automaticky podle nastavení v ovládací hlavě úpravny. Regenerace se provádí pouze vodou, solí nebo manganistanem a to podle míry zanesení filtrační náplně v souvislosti s obsahy železa a manganu ve vstupní vodě.

Pro návrh řešení, který provádíme zdarma je zapotřebí znát nejlépe celý rozbor Vaší vody nebo alespoň několik parametrů z tohoto rozboru :
1. obsah železa
2. obsah manganu
3. pH
4. spotřebu vody
5. pro jaký objekt je požadována filtrace (rodinný dům, škola, penzion,)

  1. denní (m3/den
  2. nárazovou (m3/hod)
    Pro veškeré filtry vedeme skladem tabletovou regenerační sůl a manganistan draselný.Záruční a pozáruční servis

Každého půl roku je vhodné instalovanou chemickou úpravnu nechat odborně zkontrolovat případně seřídit.
Po dohodě s uživatelem zajišťujeme také pravidelný pozáruční servis.
Navíc je možné dohodnout – PLNÝ SERVIS ZAŘÍZENÍ.

Pro veškeré filtry vedeme skladem tabletovou regenerační sůl a manganistan draselný.