Změkčovací zařízení

Zařízení pro změkčování vody nachází uplatnění všude, kde je požadována voda s nízkou tvrdostí. Proto jsou instalována v kotelnách, prádelnách, myčkách, výrobnách akumulátorů, lihovarech apod. Další uplatnění nacházejí při předúpravě vody před následnou úpravou (reverzní osmóza, ionexy apod.) pro potřeby lékáren, nemocnic, chemického a strojírenského průmyslu.

Obecné informace

  • Technologie změkčování

Změkčování vody je v podstatě odstranění iontů vápníku a hořčíku způsobujících tzv. tvrdost vody za ionty dobře rozpustných solí sodíku.

Zařízení lze rozdělit do tří skupin:

  1. Kompaktní zařízení

Maximální objem ionexu u těchto zařízení je 30 litrů, proto je doporučováno pro aplikace s menší spotřebou upravené vody. Solanková nádrž tvoří obal zařízení a v ní je umístěna ionexová kolona. Regenerace ionexové náplně solným roztokem je zahájena a řízena automatickou ventilovou hlavou.

  1. Dělená zařízení

Solanková nádrž je samostatná, je však s ionexovou kolonou vzájemně propojena. Tato zařízení navazují výkonově i kapacitně na předchozí skupinu.

  1. Zdvojená zařízení

Tato zařízení jsou složena ze dvou ionexových kolon a z jedné společné solankové nádrže. Ionexové kolony pravidelně vzájemně střídají pracovní cykly s regeneračními, a proto je zajištěna nepřetržitá dodávka upravené vody.

  • Provoz zařízení

Automatická ventilová hlava je ovládána podle nastaveného časového intervalu nebo množství (objemu) vody. Pro zapojení zařízení je nutný přívod vody, elektrického napětí 240 (220) V a odpadu. Protože zařízení nepotřebuje ke svému provozu čerpadlo, je energetický příkon minimální a činí cca 10 W.  

  • Obsluha zařízení

Spočívá v občasné kontrole chodu zařízení, kontrole stavu vody v solankové nádrži, doplňování regenerační soli a občasném čištění filtračního sítka na přívodu vody.

  • Výběr vhodného zařízení

Je závislý na složení vstupní vody a na potřebách uživatele (množství upravené vody, nepřetržitý provoz atd.)